Çevre Koruma ve Atık Yönetimi

Çevreye saygı işimizin ayrılmaz parçası ve gelecek için sözümüzdür.

Pak Topluluğu Ambalaj Grubu’nda bulunan Kartonsan ve MEL, tamamen geri dönüştürülmüş kağıtları kullanarak ürettikleri kartonu tüm dünyaya sunmaktadır. Bu fabrikalarımızı destekleyen diğer bir grup firması Dönkasan ise ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisi lisansı çerçevesinde faaliyet göstermekte, kağıt haricindeki plastik, metal, cam ve kompozit ambalaj atıkları için de toplama ve ayırma işlemlerine özel altyapısı bulunmaktadır. Dönkasan topluma çevre odaklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamış ve geri dönüşüm yoluyla döngüsel ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Ambalaj grubunun bir üyesi olan İntermat, %100 çevreci olan kardeş firmaları gibi çevreye verilen zararın en az olması konusunda bilim ve teknolojinin mümkün kıldığı tüm önlemleri almaktadır.

VOC salınımının önüne geçen Solvent Geri Kazanım tesisimiz, şirket kural ve tüzükleriyle içselleştirilmiş minimum atık yönetimi sistemimiz ve sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler çevresel etkimizi en aza indirecek şekilde faaliyetlerimizi yürütmemize yardımcı olmaktadır.

Pak Topluluğu, tüm üretim fabrikalarında ve faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığını korumayı birinci önceliği olarak görmektedir. Bu doğrultuda çevre ile ilgili faaliyetlerini doğayı ve kaynakları korumak için sürekli gelişim içinde gerçekleştiriyor. Özellikle faaliyet gösterdiği bölgelerde çevrenin korunmasına en üst düzeyde katkıda bulunmayı hedefleyen Pak Topluluğu bir çok çevre ödülüne layık görülmüştür.

Pak Topluluğu, Pakmaya evaporasyon tesisleri için şu ana kadar toplam 45 milyon USD yatırım gerçekleştirmiştir. Biyolojik arıtma tesisleriyle birlikte toplam çevre yatırımlarının tutarı 85 milyon USD’yi geçmektedir.

Çevre - İntermat Ambalaj